Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Main menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2022.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Mieke Hanemaaijer, organisatie advies, KvK 56744978
Utrechtseweg 27, 6862AB Oosterbeek
Tel. 0625051738
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mieke Hanemaaijer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, dit betreft bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via uw website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Mieke Hanemaaijer verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Curricula Vitae van sollicitanten op functies van commissaris of bestuurder;
• Burgerservicenummer, betrouwbaarheidsformulier, VOG, deskundigheidsprofiel en competentieprofiel, alleen voor aanvraag zienswijze minister bij voorgenomen benoeming van een commissaris of bestuurder bij een woningcorporatie;
• Inhoud van de communicatie

Doeleinden
Mieke Hanemaaijer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening bij bijvoorbeeld opleidingen, toekenning van PE-punten, werving en selectie van commissarissen en of bestuurders bij woningcorporaties;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Klantevaluaties en verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, waarin wij ons verbinden aan de kwaliteitseisen van het CRKBO en de OOA, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Mieke Hanemaaijer hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Mieke Hanemaaijer persoonsgegevens uitwisselen. Mieke Hanemaaijer kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals voor de administratieve afhandeling van werving- en selectie procedures of de toekenning van PE punten. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Mieke Hanemaaijer aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mieke Hanemaaijer zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Mieke Hanemaaijer zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Mieke Hanemaaijer zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mieke Hanemaaijer passende beveiligingsmaatregelen genomen, conform de regels van CRKBO.

Uw rechten
U heeft het recht om Mieke Hanemaaijer een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Mieke Hanemaaijer verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Mieke Hanemaaijer
Utrechtseweg 27, 6862AB Oosterbeek
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mieke Hanemaaijer, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2022.

Mieke Hanemaaijer kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.