Mieke Hanemaaijer - organisatieadviseur

Opleiding huurdersorganisatie: Rol en Imago

Wat is de rol van de huurdersorganisatie en wat is haar imago?

Vaak zijn de patronen ingesleten, kom je erbij, maar wat is nou de formele positie van de huurdersorganisatie en waarom doen we het overal toch weer anders? Stichting of Vereniging, Bewonersraad of Agendacommissie: wat brengen de voorbeelden uit de praktijk en wat zijn de voor en nadelen?

Wat is de feitelijke positie waar kunnen we uit kiezen als huurdersorganisatie en wat betekent dat voor de relatie met de woningcorporatie, met de gemeente en in de eerste plaats met de huurders?

Vanuit de relatie met de huurders verwerf je als huurdersorganisatie een positie, welke instrumenten kun je gebruiken, hoe draag dit bij aan het imago van de huurdersorganisatie? 

In deze opleiding wordt met name ingegaan op de feitelijke positie van de huurdersorganisatie in relatie tot hun achterban en de verwachtingen van de huurders. Wanneer hebben huurders een positieve ervaring gehad, wanneer een negatieve en hoe belangrijk is dit geweest? De ervaringen en belevingen worden geinventariseerd en gecategoriseerd, waar na acties om het imago te behouden of te verbeteren worden geformuleerd.  

Deze incompanny opleiding kan voor meerdere huurdersorganisatie gezamenlijk worden georganiseerd, zodat ook elkaars ervaringen kunnen worden gedeeld. Gaat het alleen om het verbeteren van het imago dan vraagt de opleiding een dagdeel, gaat het ook om de achtergronden en verwerven van inzicht in andere huurdersorganisaties dan vraagt de opleiding twee dagdelen. De opleiding kan in de avond (vanaf 18.00 uur) worden gegeven. 

© 2013-2014 Mieke Hanemaaijer, organisatieadviseur