Mieke Hanemaaijer - organisatieadviseur

Workshop Duurzaamheid voor commissarissen en bestuurders

(in samenwerking met Local-Matters, Local-matters)

Hoe weet u of de corporatie de goede dingen doet op het gebied van duurzaamheid? Dit is een vraag waar veel commissarissen en bestuurders mee worstelen. Duurzaamheid is een breed begrip waaraan op uiteenlopende manieren invulling wordt gegeven. Alleen al de opgave om de woningvoorraad energiezuinig te maken, stuit op veel dilemma’s voor een woningcorporatie. Hoe kan de RvC zorgen dat zij de keuzes van de corporatie ten aanzien van duurzaamheid goed kan beoordelen?

Enkele dilemma’s in duurzaamheid voor woningcorporaties:

- Hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid m.b.t. duurzaamheid?
- Hoe zwaar moeten we nú inzetten op duurzaamheidsmaatregelen als deze over enkele jaren misschien beter en/of goedkoper zijn?

- Hoe ver moeten we vooruit kijken?
- Hoe weeg je af in welke woningen je wel en niet gaat investeren?
- Hoe verhoudt duurzaamheid zich tot betaalbaarheid? En rendement? En marktwaarde?
- Hoe kunnen we duurzaamheidsmaatregelen financieren?

De workshop ‘Duurzaamheid voor RvC en bestuur’ reikt commissarissen en bestuur een methode aan die zorgt voor een integrale benadering van duurzaamheid, die recht doet aan de complexiteit van het vraagstuk maar het ook concreet en praktisch toepasbaar maakt vanuit uw strategische visie. Het biedt een toetsingskader waarmee u als bestuur een handvat krijgt en u als commissaris kunt beoordelen of de corporatie de best mogelijke keuzes maakt ten aanzien van duurzaamheid, in samenhang met andere aspecten zoals betaalbaarheid en leefbaarheid.

De workshop bestaat uit twee dagdelen. Het eerste deel bestaat uit een introductie van de methode, het Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling (RSDO, ook bekend als Natural Step-raamwerk) en voorbeelden van hoe dit wordt toegepast in de sector. Daarna gaan de deelnemers oefenen met de toepassing door middel van een (globale) impactanalyse. In het tweede dagdeel zoomen we in op de rol die u kunt oppakken voor duurzaamheid binnen uw reguliere taken als commissaris. U krijgt inzicht in wat er speelt en welke dilemma’s (zie kader) zich kunnen voordoen bij de duurzame ontwikkeling van corporaties, zodat u hierin een goed klankbord kunt zijn voor het bestuur.
Het wordt een interactieve sessie, die onder de deelnemers zorgt voor kennis, inspiratie en een helder toetsingskader voor duurzaamheid.

De workshops kunnen voor de voltallige RvC en hun bestuur worden georganiseerd, maar ook voor commissarissen en bestuurders van meerdere corporaties gezamenlijk, zodat de deelnemers ook leren van elkaars ervaringen.

Deelname aan beide dagdelen levert 6 PE punten op.

© 2013-2014 Mieke Hanemaaijer, organisatieadviseur