Mieke Hanemaaijer - organisatieadviseur

Koersontwikkeling van een seniorenhuisvester

In opdracht van SBBS, Soest

" ..als voorzitter van de sbbs memoreerde hij in zijn afscheidsspeech nog dit proces, wat hij als zeer waardevol en zeer zinvol had ervaren."  

SBBS is al sinds 1974 een zelfstandige ouderenhuisvester. Maar wat is de vraag naar wonen van ouderen? Hoe groot is deze vraag nog, en welke ontwikkelingen zijn hierbij van invloed? Mede  gezien forse investeringsbeslissingen moesten directie en commissarissen opnieuw de koers bepalen.

De huidige verhuurbaarheid levert grote vraagtekens op voor de toekomst.

Demografie, woonstijlen, verhuisbewegingen en overheidsbeleid blijken echter allen dezelfde richting aan te geven: er een groeiende vraag naar huurappartementen, waarin huurders zelf hun service en zorgdiensten kunnen inkopen, vooral bij ouderen die voorheen nog een indicatie voor een verzorgingshuis zouden krijgen.

Op basis van deze visie is de strategie ontwikkeld: SBBS gaat dit zelfstandig realiseren in samenwerking met zorgpartijen.

Hoe is dit proces verlopen?

 

In twee interactieve werkconferenties zijn de ontwikkelingen gepresenteerd door meerdere marktonderzoekers (ABF, SmartAgent en Atlas voor gemeenten). Ik was als onafhankelijk voorzitter gevraagd de discussies te leiden, waardoor commissarissen en directieleden de ruimte hadden inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan. Het gebruik van de flipover is hierbij essentieel: je houdt elkaar bij de les en reageert vooral op wat er op de flipover staat. De discussies worden zakelijker en conlussies worden door iedereen onderschreven.

Als de visie duidelijk is, wil dit nog niet zeggen dat iedereen dezelfde strategie voor ogen heeft. Vanuit ieders perspectief hebben de directie en commissarissen hun inzichten ingebracht.. Dit is vertaald in een samenhangende vastgoed-, service- en zorgstrategie. Het prijs-, marketing-, financiele en het personeels en organisatiebeleid zijn de pijlers waarmee de strategie gerealiseerd wordt.

Het ondernemingsplan is vertaald in Smart afspraken in de jaarplanning. Hier is de PDCA in verankerd: ieder kwartaal worden de voortgang en bijstellingen gerapporteerd aan de commisarissen.

Over een half jaar ga ik weer op bezoek.  

 

 

 

© 2013-2014 Mieke Hanemaaijer, organisatieadviseur