Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Main menu

Wie investeert nog in zorgvastgoed?

Opdrachtgever: Stichting Philadelphia

De centrale vraag luidde: welke belemmeringen ervaren corporaties om te investeren in woongelegenheden voor Wonen&zorg en onder welke voorwaarden zijn corporaties wel bereid te investeren. Het betreft hier geen ouderenhuisvesting, maar begeleid wonen voor mensen met een geestelijke en of lichamelijke handicap. In opdracht van de stichting Philadelphia heb ik een verkennend onderzoek uitgevoerd.

Het blijkt dat het antwoord gezocht moet worden in de ontwikkeling van een coöperatief samenwerkingsconcept, waarin risico's gedeeld worden en een voor zowel corporaties als zorgleverancier begrijpelijk financieel model. Gestreefd wordt naar een duurzaam en dus ook aan andere partijen overdraagbaar concept.

Gezien bovenstaande resultaten is Philadelphia gestart met een verkenning van mogelijkheden voor experimentele steun bij Platform 31