Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Main menu

De stoel van de bestuurder

Reflectie 4: Op de stoel van de bestuurder?

Commissarissen willen niet op de stoel van de bestuurder zitten, ze willen geen monistisch bestuursmodel. Soms constateerde een RvC dat ze naar aanleiding van calamiteiten wel dicht op het bestuur waren gaan zitten, maar nu de beweging naar meer afstand hadden ingezet. Meer afstand maar niet op afstand.

Zoals ik in de vorige reflectie beschreef willen commissarissen naast de controlerende rol graag de dialoog met het bestuur over volkshuisvestelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Een lange inleiding om te vertellen dat commissarissen ook graag zekerheid willen over de kwaliteit van de organisatie, maar dat vragen daarover sporadisch worden gesteld, want dat is toch het domein van het bestuur! Personeelszaken is toch geen onderwerp voor de RvC of het moet vanuit de controlerende rol zijn.

Vanuit die controlerende rol vraagt de RvC natuurlijk aandacht voor het personeel als bijvoorbeeld het ziekteverzuim te hoog ligt of als het verloop van medewerkers stijgt terwijl de uitstroom niet aan pensionering is te wijten, of als er in het overleg met de OR zaken naar voren komen. Dit zit in de normale planning en control cyclus. Het is vaak echter niet vanzelfsprekend om als RvC met het bestuur over de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie en in het bijzonder van sleutelposities te spreken. Dit betreft immers de werkgeversrol van het bestuur richting medewerkers.

Bij de meeste zelfevaluaties komt naar voren dat commissarissen juist wel die behoefte hebben om breder te kijken naar de kwaliteitsontwikkeling in de organisatie. Hierbij spelen vragen als:
- Is er binnen de organisatie voldoende countervailing power en hoe weten wij dat?
- Is er binnen de organisatie voldoende kwaliteit voor opvolgingsvraagstukken?
- Kan de organisatie op termijn blijven voldoen aan de eisen, zoals verdere professionalisering, flexibilisering, innovatie, diversiteit, duurzaamheid?

De kwaliteit van de organisatie, en met name de kwaliteit van de medewerkers op sleutelposities levert voor een RvC niet alleen zekerheid ten aanzien van de betrouwbaarheid en de gedegenheid van beleidsvoorbereiding en beslissingen, het geeft de RvC ook vertrouwen in de toekomst van de organisatie, zodat deze toekomst niet afhankelijk is van 1 of 2 bestuurders, of komt de RvC hiermee op de stoel van het bestuur?