Mieke Hanemaaijer - organisatieadviseur

De staffel van minister Blok voor woningcorporaties, stimuleert fusies. Is dit een bewuste keuze van de minister?

Met de sectorale bezoldigingsnorm voor woningcorporaties legt minister Blok de beloningscode zoals die door de sector in de afgelopen jaren is ontwikkeld, terzijde. Nu is er op die beloningscode ook een en ander af te dingen. Zo moetst hij worden afgetopt, omdat de maximale beloningen te hoog waren, gezien de WNT. Daarnaast is de beloningscode woningcorporaties eigenlijk een stimulans voor sloop, nieuwbouw en renovatie. Hoe meer sloop

,nieuwbouw en renovatie hoe hoger de beloning. Ten tijde van de invoering was het misschien zelfs wel zo beoogt want de corporaties investeerden toen veel te weining. Echter het effect was dat een bestuurder van een kleine corporatie met een groot nieuwbouwproject, meer kon verdienen volgens de code dan de bestuurder van middelgrote corporatie van 5000 woningen. De code was duidelijk ooit ontwikkeld vanuit het perspectief van de projectontwikkelaar. In het toen geldende beeld van ondernemerschap hoorde daar ook een variabele beloning bij.

Gewijzigde inzichten

De inzichten in beloningen van bestuurders in de publieke sector zijn de afgelopen jaren sterk gewijzigd. De top eraf, geen perverse prikkels meer in de vorm van variabele beloning. De beloningscode zelf stond ook onder kritiek, onder andere vanwege de beloning voor sloop, maar een andere  methodiek was nog niet gevonden.

Staffel Blok juiste methodiek?

De vraag is nu of met de staffel van Blok de juiste methodiek is gevonden. De beloning van bestuurders bij corporaties met minder dan 5000 woningen gaat drastisch naar beneden, vergeleken met de beloningen die volgens de beloningscode nog reëel werden gevonden.

Wat gaat dit nu in de praktijk betekenen?

Kleinere corporaties kunnen geen kwaliteit meer aantrekken in hun bestuur. Managers gaan de overstap die een carriere sprong naar beneden wordt niet zomaar maken. Het zou betekenen: minder verdienen én meer verantwoordelijkheid dragen!

Corporatie naar beheerorganisatie

Zou de lijn van de minister kunnen zijn dat de corporatie een beheerorganisatie moet worden? Een beheerorganisatie, die minder verantwoordelijkheid draagt, omdat de gemeente en het rijk sturen (zie het regeerakkoord)? Een beheerorganisatie die een lagere professionaliteit vraagt, waar lagere salarissen passend zijn.

Beheren of fuseren

Of zou de lijn van de minister zijn dat de kleinere corporaties moeten fuseren (om voldoende kwalitatief personeel aan te kunnen trekken)? Gezien de herziene woningwet staat schaalvergroting bij woningcorporaties echter niet bovenaan de wensenlijst van de politiek. De politiek zet meer in op krimp. Beheren of fuseren? Wie zal het zeggen? Wellicht is dit bij minister Blok allebei wel aan de orde, tezamen met een krimpstrategie voor de sociale huisvesting in Nederland.

© 2013-2014 Mieke Hanemaaijer, organisatieadviseur