Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 1315 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 1916 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 1954 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2035 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2074 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2117 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2572 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2644 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/menu/GKBase.class.php on line 114 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/menu/GKHandheld.php on line 76 Democratische controle van de krant: de oplossing voor toezicht? Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Main menu

Democratische controle van de krant: de oplossing voor toezicht?

‘De democratische controle van de krant…..’ deze zinsnede gebruikte de hoofdredacteur van de NRC op vrijdagmiddag voor Radio 1. Hij gaf aan dat de democratische controle van de regionale krant onder druk staat omdat voor de onderzoeksjournalistiek te weinig wordt betaald.

De democratische controle van de krant lijkt mij op zich een zeer legitieme aanduiding. We kennen televisieprogramma’s, radio en krantenartikelen die ‘misstanden’ signaleren, waar vervolgens de politiek en of het publiek haar consequenties aan verbindt.

Is deze democratische controle ook positief in te zetten? Is het een instrument voor de maatschappelijke organisatie, zoals woningcorporaties, om verantwoording af te leggen?

Bij corporaties hebben calamiteiten ertoe geleid dat commissarissen openbaar in de media worden aangesproken. De aanspreekbaarheid van commissarissen en bestuur is een openbare publieke aanspreekbaarheid geworden. In het bedrijfsleven is een raad van commissarissen veel meer op de achtergrond aanwezig. Zij wordt door de aandeelhoudersvergadering ter verantwoording geroepen. In het maatschappelijk middenveld is er vaak alleen sprake van een publieke verantwoording.

Als knelpunt van deze democratische controle ervaar ik echter, dat het een negatieve controle is. Het is speuren naar misstanden en er ontstaat geen dialoog. Kan het ook een speuren naar zaken die goed gaan, worden? De krant wordt dan ingezet om een positief beeld van de organisatie neer te zetten en ook dan ontstaat er een eenzijdig beeld.

(Lees ik vanochtend (25 juli 2013) in de Volkskrant: ’80 mille voor oppoetsen imago van corporaties’: bijgestaan door een reputatie-adviesbureau proberen woningcorporaties hun belabberde imago te verbeteren. Heeft het reputatie-adviesbureau of Aedes hier een kans gemist? Vraag is of en hoe Aedes hier met het publiek over in dialoog kan komen.)

Kortom deze denkexercitie heeft mij niet bij de oplossing van het probleem dat ik ervaar in de governance gebracht. De corporatie moet op een betere wijze verantwoording afleggen

over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren, werknemers, afnemers en de samenleving als geheel (zo staat het in de bedrijfskundige definitie van governance). Een wijze waarop die belanghebbenden daadwerkelijk de corporatie ter verantwoording kunnen roepen en verantwoord kunnen bijsturen.

Aan wie en hoe legt de raad van toezicht, de commissaris van een corporatie verantwoording af, als er geen formele eigenaars zijn. De huidige status quo is dat dit in de jaarverslaglegging plaats vindt. Die wordt naar de gemeente gestuurd en naar de minister, en daarmee zijn ze openbaar… maar niet besproken. In het recent uitgebrachte advies van de VNG wordt uitgesloten dat de gemeente een toezichthoudende taak heeft op de corporatie: omdat de gemeente mede verantwoordelijk is voor wat de corporatie mag, kan zij die rol niet vervullen.

Er worden prestatieafspraken gemaakt tussen corporatie en gemeente. Dit is het sturingsmechanisme van de gemeente richting corporatie. Maar ja, de gemeente is niet verantwoordelijk voor de financiën van de corporatie. Een echte aandeelhouder voelt dat juist wel: die wil juist verantwoordelijkheid nemen voor de financiën.

Verdere professionalisering van de governance is mijn zoektocht deze zomer. Mijn vraag is of verantwoording kan worden afgelegd door de corporatie aan de gemeenschap, als ware de gemeenschap de aandeelhouders. Dan is er ook een dialoog mogelijk en kan de gemeenschap de corporatie (bij)sturen. Dit betekent dat bestuur en commissarissen zich kwetsbaar durven op te stellen zodat een daadwerkelijke dialoog mogelijk wordt en er betere onderbouwde keuzes worden gemaakt. Kwetsbaar durven opstellen, is dit niet de eerste eis voor een verdere professionalisering van de governance?