Mieke Hanemaaijer - organisatieadviseur

Zelfevaluatie toekomstgericht

Zelfevaluatie RvC: toekomstgericht met de Prospectieve zelfevaluatie 

Hebt u het ook gehad met het achteromkijken? Wilt u ook liever vooruit kijken?

De achteromkijkende zelfevaluaties blijven nodig, maar wissel deze af met een op de toekomstgerichte zelfevaluatie. Een toekomstgerichte zelfevaluatie zonder checklist, zonder vragenlijst of informatievergaring vooraf over de afgelopen periode.

Vooral als er nieuwe commissarissen zijn benoemd, maar ook bij zittende commissarissen (en bestuur) is er behoefte om te kijken naar de toekomst:

     Waar ligt de kracht van uw RvC en wat zijn de valkuilen in dat perspectief?

Vooruitkijken in de prospectieve zelfevaluatie betekent kijken naar de lange termijn en, in dat licht, maatregelen nemen op de korte termijn. Natuurlijk nemen we hierbij de ervaringen van het afgelopen jaar mee: we behouden het goede en vervangen wat beter kan voor het toekomstperspectief.

Wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van een combinatie met een incompany opleiding? Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.

© 2013-2014 Mieke Hanemaaijer, organisatieadviseur