Mieke Hanemaaijer - organisatieadviseur

Governance nieuwe stijl is 'Maatschappelijk gedreven governance'

De samenleving verwacht goed bestuurlijk gedrag van maatschappelijke organisaties. Maar wat is dat? Zijn dat meer regels? In onze adviespraktijk zie ik een groeiende behoefte en noodzaak om de verhouding tussen commissarissen, bestuur en maatschappij opnieuw te ijken, een toezichtsvisie te formuleren, te leren van elkaar. In de publicatie 'Maatschappelijk gedreven governance' wordt dieper ingegaan op deze visie, waarin de relatie met de buitenkant is verwoord en die laat zien hoe bestuur en commissarissen hun governance toekomstbestendig maken. Hier zijn keuzes mogelijk die u vanuit drie overnancemodellen worden aangereikt. Ook komen ontwikkelingen in relatie met de maatschappij aan de orde. Deze ontwikkelingen worden doorgetrokken naar het intern functioneren en naar de kwaliteitsslag die in de governance wordt gemaakt.

De toon van de publicatie is die van samen werken aan herstel van vertrouwen. 'Niet meer, maar beter' door met elkaar in dialoog invulling te geven aan maatschappelijk gedreven governance. Hier ga ik graag met u het gesprek over aan.

© 2013-2014 Mieke Hanemaaijer, organisatieadviseur