Mieke Hanemaaijer - organisatieadviseur

Wooncoöperatie haalbaarheidsonderzoek

Bouwstenen voor de wooncoöperatie

Rapport van het in opdracht van Platform31 uitgevoerde onderzoek naar de businesscase van vier wooncoöperaties in oprichting. Met behulp van het CANVAS-model is de haalbaarheid in kaart gebracht en is een aantal valkuilen duidelijk geworden. Het rapport is een hulpmiddel om uw eigen businesscase te onderzoeken.

Gelijktijdig met het onderzoek is een rekeninstrument ontwikkeld in samenwerking met Finance Ideas. Hiermee kunnen verschillende financiele scenario's worden doorgerekend, door aan de knop van de huurprijs, de verwervingsprijs, de onderhoudskosten, de zelfwerkzaamheid en/of de financiering te draaien.  

© 2013-2014 Mieke Hanemaaijer, organisatieadviseur