Main menu

Bestuurders en toezichthouders in transitie

Hebt u de berichten in het FD en op de verschillende
website's van de koepelorganisaties gelezen over de plannen van Opstelten?

Het kabinet wil de kwaliteit van bestuur en toezicht in
semipublieke sectoren verbeteren. Ondertussen hebben we ook gelezen dat Vestia
claimt bij oud-commissarissen: goed voor verbetering van het toezicht, stelt
John van de Starre in de Telegraaf van 4 november.

Volgens mij zijn dit echter twee verschillende zaken.
De eerste is een positieve benadering, de tweede gaat uit van een negatieve
benadering.

Lees meer: Bestuurders en toezichthouders in transitie

Democratische controle van de krant: de oplossing voor toezicht?

‘De democratische controle van de krant…..’ deze zinsnede gebruikte de hoofdredacteur van de NRC op vrijdagmiddag voor Radio 1. Hij gaf aan dat de democratische controle van de regionale krant onder druk staat omdat voor de onderzoeksjournalistiek te weinig wordt betaald.

De democratische controle van de krant lijkt mij op zich een zeer legitieme aanduiding. We kennen televisieprogramma’s, radio en krantenartikelen die ‘misstanden’ signaleren, waar vervolgens de politiek en of het publiek haar consequenties aan verbindt.

Is deze democratische controle ook positief in te zetten? Is het een instrument voor de maatschappelijke organisatie, zoals woningcorporaties, om verantwoording af te leggen?

Lees meer: Democratische controle van de krant: de oplossing voor toezicht?

De staffel van minister Blok voor woningcorporaties, stimuleert fusies. Is dit een bewuste keuze van de minister?

Met de sectorale bezoldigingsnorm voor woningcorporaties legt minister Blok de beloningscode zoals die door de sector in de afgelopen jaren is ontwikkeld, terzijde. Nu is er op die beloningscode ook een en ander af te dingen. Zo moetst hij worden afgetopt, omdat de maximale beloningen te hoog waren, gezien de WNT. Daarnaast is de beloningscode woningcorporaties eigenlijk een stimulans voor sloop, nieuwbouw en renovatie. Hoe meer sloop

Lees meer: De staffel van minister Blok voor woningcorporaties, stimuleert fusies. Is dit een bewuste keuze...

Zoeken