Main menu

Organisatie adviseur, vertrouwd in de omgang met continue veranderende markt, regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.

Adviseur, procesbegeleider, mediator en opleider voor governance-, organisatie- en volkshuisvestelijke vraagstukken.

Bestuurs- en bedrijfskundige, vaardig en enthousiast waar het gaat om het leggen van de verbindingen tussen praktijk en strategie, in het verbinden van belangen, het creëren van draagvlak, in het zetten van de koers en het inrichten van uw organisatie, afdeling, raad van toezicht/raad van commissarissen, prestatieafspraken en andere samenwerkingsvormen.

Meer dan 30 jaar ervaring in de volkshuisvesting, onderwijs, zorg en welzijnssector. Begonnen als organisatie-adviseur bij het NCIV, adviesgroepmanager Marco-Polis advies en Atrivé, directeur personeel en organisatie Atrivé, directeur Laagland'advies en nu ruim vijf jaar zelfstandig consultant en mediator. 

Mijn uitgangspunt:  Uw inspiratie en enthousiasme ontstaat al bij de opdracht en mijn rapport belandt niet in de la!

Preferred supplier van Atrivé, adviesbureau voor wonen, welzijn en zorg, www.atrive.nl. Lid van de Orde van Organisatie Adviseurs, www.ooa.nl.  CRKBO geregistreerd. 

        

Klik door voor:

Zoeken