Main menu

Strategie-, governance- en organisatieadvies

Aanpak vanuit vier vragen:

  • Wat is onze missie? (waarom zijn wij er, wat is onze meerwaarde en wat zijn onze kernwaarden)
  • Wat is onze visie? (waar gaan we heen, wat zijn onze opgaven, mede gezien de ontwikkelingen en onzekerheden)
  • Wat is onze strategie? (waarin zijn we goed en hoe zetten we dit in om onze doelstellingen te realiseren)
  • Wat kunnen we beter samen? (op welke trede van de integratieladder levert samenwerking voor ons het meeste op)

Meer dan 30 jaar ervaring in de volkshuisvesting, onderwijs, zorg en welzijnssector. Begonnen als organisatie-adviseur bij het NCIV, adviesgroepmanager Marco-Polis advies en Atrivé, directeur personeel en organisatie Atrivé, directeur Laagland'advies en nu zelfstandig consultant en mediator. Vertrouwd in de omgang met continue veranderende regelgeving en marktontwikkelingen. 

Deskundig, vaardig en enthousiast waar het gaat om het leggen van de verbindingen tussen praktijk en strategie, in het verbinden van belangen, het creëren van draagvlak, in het zetten van de koers en het inrichten van uw organisatie, afdeling, raad van toezicht/raad van commissarissen of prestatieafspraken. 

Mijn uitgangspunt:  Uw inspiratie en enthousiasme ontstaat al bij de opdracht en mijn rapport belandt niet in de la!

Preferred supplier van Atrivé, adviesbureau voor wonen, welzijn en zorg, www.atrive.nl. Partner en lid van EMCEO, kenniscoöperatie voor maatschappelijk coöperatief ondernemen, www.emceo.nl. Lid van de Orde van Organisatie Adviseurs, www.ooa.nl. Mede oprichter Human Solution een coöperatie van consultants in de zorg www.human-solutions.nl.

Klik door voor: