Main menu

Wat zijn acceptabele bouwkosten anno 2020

In deze workshop krijgen commissarissen (en bestuurders) inzicht in de bouwgerelateerde criteria die kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van een investeringsbeslissing die betrekking heeft op nieuwbouw.

Het gaat in deze workshop met name over de mogelijkheden de bouwkosten beheersbaar te houden, bouwkosten die nu oplopen, waardoor de financiele beoordelingscriteria niet gehaald worden. Dan loopt u het risico dat maatschappelijk vermogen niet wordt ingezet en op de plank blijft liggen, terwijl er wel een noodzaak is om nieuwe woningen te realiseren. 

Lees meer: Wat zijn acceptabele bouwkosten anno 2020

Maatschappelijk beoordelingskader investeringsbeslissingen

Moet uw beoordelingskader investeringsbeslissingen ook worden vernieuwd?

Is uw beoordelingskader van de nieuwbouw of renovatie al van na de crisis?

In deze workshop krijgen commissarissen (en bestuurders) inzicht in de criteria die kunnen worden gebruikt voor de maatschappelijke beoordeling van een investeringsbeslissing.

‘Als de financiële beoordelingscriteria niet worden gewogen ten opzichte van volkshuisvestelijke afwegingen, dan wordt er niet meer geïnvesteerd met de huidige bouwkosten’

Lees meer: Maatschappelijk beoordelingskader investeringsbeslissingen

netwerk governance

Hoe werkt governance (niet) met veel partijen in de samenwerking? 

Netwerk governance gaat over de governance in een netwerk. Een netwerk is een samenwerkingsverband dat op vele manieren vorm kan krijgen. De vorm of inrichting van het netwerk is mede afhankelijk van het doel, de ambitie van de samenwerking. Wetende dat samenwerking altijd een impact heeft op je eigen organisatie en die van de ander, is het goed te bepalen wat de rol van de RvC en het bestuur is ten aanzien van het netwerk.

De doelstelling van de workshop is het verkrijgen van inzicht in het samenwerken met meerdere partijen binnen een of meerdere gemeenten. Lees meer: netwerk governance

Zoeken