Main menu

Maatschappelijk coöperatief ondernemen

Opdrachtgever Atrivé

Maatschappelijk Coöperatief Ondernemen staat voor een samenwerkingsvorm waarin verschillende belangen bij elkaar komen. Het gaat om een cooperatieve vorm die zowel de commerciele als de publieke zaak kan dienen.

Op de tegenstelling commercieel versus publiek, blijkt het maatschappelijk coöperatief ondernemen een kans te zijn om verschillende belangen bij elkaar te brengen. Publieke belangen als het cliëntbelang, het ouderbelang, het huurdersbelang, het gemeenschappelijk belang kunnen in de coöperatie via het lidmaatschap worden ingebracht. Het zakelijk belang van een financier, professionals, of bedrijven worden via het lidmaatschap van dezelfde coöperatie ingebracht. Het lange termijn belang brengt de leden bij elkaar en stuurt de uitvoering aan.

Het blijkt dat juist in deze tijd van crisis en bezuinigingen de gemeenschapszin wordt aangesproken. In opdracht van Atrivé, is in samenwerking met Bouwstenen (www.bouwstenen.nl), verkent hoe de exploitatie van sportaccommodaties, schoolgebouwen, buurthuizen in de maatschappelijke coöperatie duurzaam gestalte kan krijgen.  

Zoeken