Main menu

Koersontwikkeling van een seniorenhuisvester

In opdracht van SBBS, Soest

" ..als voorzitter van de sbbs memoreerde hij in zijn afscheidsspeech nog dit proces, wat hij als zeer waardevol en zeer zinvol had ervaren."  

SBBS is al sinds 1974 een zelfstandige ouderenhuisvester. Maar wat is de vraag naar wonen van ouderen? Hoe groot is deze vraag nog, en welke ontwikkelingen zijn hierbij van invloed? Mede  gezien forse investeringsbeslissingen moesten directie en commissarissen opnieuw de koers bepalen.

De huidige verhuurbaarheid levert grote vraagtekens op voor de toekomst.

Demografie, woonstijlen, verhuisbewegingen en overheidsbeleid blijken echter allen dezelfde richting aan te geven: er een groeiende vraag naar huurappartementen, waarin huurders zelf hun service en zorgdiensten kunnen inkopen, vooral bij ouderen die voorheen nog een indicatie voor een verzorgingshuis zouden krijgen.

Op basis van deze visie is de strategie ontwikkeld: SBBS gaat dit zelfstandig realiseren in samenwerking met zorgpartijen.

Hoe is dit proces verlopen?

Lees meer: Koersontwikkeling van een seniorenhuisvester

Fusie evaluatie

Opdrachtgever Brabantse Waard,

Brabantse Waard is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie van de corporaties Brabants Westhoek en Woningbouw Zevenbergen. De fusie vond plaats nadat uit onderzoek bleek dat dit grote voordelen zou hebben. Deze voordelen zijn vertaald in de fusiedoelstellingen.

Maar zijn die voordelen ook daadwerkelijk gerealiseerd? Wat is er waar gebleken van die onderzoeken en wat is (nog) niet waar? En zijn er ook niet voorziene voordelen of nadelen te constateren?

Het evaluatie onderzoek brengt de gerealiseerde maatschappelijke-, economische- en bedrijfsmatige meer- en minderwaardes in beeld. Het geeft inzicht in wat is bereikt, maar ook in wat nog beter kan. Natuurlijk zijn er externe omstandigheden (bv overheidsbeleid) die invloed hebben en goed geduid moeten worden. Dit vraagt kennis van de sector, van organisatieontwikkeling en onafhankelijkheid.

Lees meer: Fusie evaluatie

Samenwerking welzijn en wonen

Opdrachtgever Viveste

Welzijnsorganisatie Houten en Co en de woningcorporatie Viveste, zijn op zoek naar een duurzame vorm van samenwerking in de wijk. ...Het is belangrijk dat bewoners, professionals, organisaties en overheden met elkaar samenwerken in de wijk en beter aansluiten bij wat er bij bewoners speelt....

Werkconferentie met tafelkleeddialoog

De ca 60 deelnemers aan de bijeenkomst werden zelf aan het denken gezet. Ze gingen aan de slag met dagelijkse hulpvragen, waarbij een beroe werd gedaan op ieders creativiteit. De gesprekken volgens de methode van de tafelkleeddialoog verliepen zeer geanimeerd en leverden onverwachte inzichten op.

Lees meer: Samenwerking welzijn en wonen

Zoeken