Main menu

Hoe de voorvergadering kan werken.

Reflectie 1. Hoe de voorvergadering kan werken.

De voorvergadering van de RvC is bijna standaard geworden. Vrijwel iedere corporatie werkt hiermee en is tevreden over de resultaten. Het zorg ervoor dat de vergadering met het bestuur efficiënter verloopt, terwijl iedere commissaris beter zijn inbreng kan leveren.

Lees meer: Hoe de voorvergadering kan werken.

organisatie ontwikkeling afdeling Wonen

In opdracht van Viveste

De afdeling Wonen van Viveste kent twee wijkteams. In de huidige wijkteams is het wijkbeheer, het verhuurproces en het dagelijks onderhoud ondergebracht. Daarnaast functioneert nu een team ondersteuning waarin de receptie, de huuradministratie en huurincasso zijn ondergebracht.

Naar een toekomstbestendige inrichting

De inrichting in wijkteams is in 2012 geïmplementeerd. De vraag van Viveste luidde: help ons in de discussie om de verdere ontwikkeling van de structuur van de afdeling vorm te geven. Een structuur die lean and mean is en past in de koers van Viveste en de daarbij passende competentieontwikkeling van medewerkers.

Lees meer: organisatie ontwikkeling afdeling Wonen

Wie investeert nog in zorgvastgoed?

Opdrachtgever: Stichting Philadelphia

De centrale vraag luidde: welke belemmeringen ervaren corporaties om te investeren in woongelegenheden voor Wonen&zorg en onder welke voorwaarden zijn corporaties wel bereid te investeren. Het betreft hier geen ouderenhuisvesting, maar begeleid wonen voor mensen met een geestelijke en of lichamelijke handicap. In opdracht van de stichting Philadelphia heb ik een verkennend onderzoek uitgevoerd.

Het blijkt dat het antwoord gezocht moet worden in de ontwikkeling van een coöperatief samenwerkingsconcept, waarin risico's gedeeld worden en een voor zowel corporaties als zorgleverancier begrijpelijk financieel model. Gestreefd wordt naar een duurzaam en dus ook aan andere partijen overdraagbaar concept.

Gezien bovenstaande resultaten is Philadelphia gestart met een verkenning van mogelijkheden voor experimentele steun bij Platform 31

Zoeken