Main menu

Workshop Duurzaamheid voor commissarissen en bestuurders

(in samenwerking met Local-Matters, Local-matters)

Hoe weet u of de corporatie de goede dingen doet op het gebied van duurzaamheid? Dit is een vraag waar veel commissarissen en bestuurders mee worstelen. Duurzaamheid is een breed begrip waaraan op uiteenlopende manieren invulling wordt gegeven. Alleen al de opgave om de woningvoorraad energiezuinig te maken, stuit op veel dilemma’s voor een woningcorporatie. Hoe kan de RvC zorgen dat zij de keuzes van de corporatie ten aanzien van duurzaamheid goed kan beoordelen?

Enkele dilemma’s in duurzaamheid voor woningcorporaties:

- Hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid m.b.t. duurzaamheid?
- Hoe zwaar moeten we nú inzetten op duurzaamheidsmaatregelen als deze over enkele jaren misschien beter en/of goedkoper zijn?

Lees meer: Workshop Duurzaamheid voor commissarissen en bestuurders

Verantwoording en toezicht: kan het ook anders?

Deze workshops worden incompany georganiseerd voor de Lente corporaties. Workshop 1 vindt plaats op 15 februari 2018, workshop 2 vindt plaats op 29 maart 2018. Doelstelling van de workshops is het versterken van inzicht in de werking van het huidige systeem van verantwoording en toezicht - vanuit de bedoeling - en in de ontwikkelingsmogelijkheden van het extern en intern toezicht. 

Programma workshop 15 februari 2018

Lees meer: Verantwoording en toezicht: kan het ook anders?

Opleiding huurdersorganisatie: Rol en Imago

Wat is de rol van de huurdersorganisatie en wat is haar imago?

Vaak zijn de patronen ingesleten, kom je erbij, maar wat is nou de formele positie van de huurdersorganisatie en waarom doen we het overal toch weer anders? Stichting of Vereniging, Bewonersraad of Agendacommissie: wat brengen de voorbeelden uit de praktijk en wat zijn de voor en nadelen?

Lees meer: Opleiding huurdersorganisatie: Rol en Imago

Zoeken