Main menu

Wooncoöperatie en vastgoedstrategie

Masterclass: Wat kan de wooncoöperatie betekenen voor uw vastgoedstrategie?

De wooncoöperatie als alternatief model voor huren of kopen en/of in te spelen op het zelf organiserend vermogen van bewoners, staat steeds meer in de belangstelling. Zo is de wooncoöperatie in de herziening van de Woningwet opgenomen ontstaan er steeds meer initiatieven om een wooncoöperatie op te richten en is er tot  1 januari 2019 een versoepeling van de verkoopregels voor woningcorporaties bij vervreemding van vastgoed aan wooncoöperaties. Maar past de wooncoöperatie wel in uw huidige vastgoedstrategie? Wat zijn de kansen en belemmeringen van deze vorm voor uw onderneming? En, is de wooncoöperatie wel een kansrijk model? Tijdens de masterclass Wooncoöperatie verkennen we samen met u deze en andere vragen. 

wat 

Lees meer: Wooncoöperatie en vastgoedstrategie

workshop strategie en scenarioplanning

Scenarioplanning is een krachtige methode voor organisaties die zich willen voorbereiden op de toekomst. Strategische keuzes worden expliciet getoetst aan meerdere toekomstbeelden. Het is de mogelijkheid om als bestuur, commissarissen en management te klankborden over de toekomst van de organisatie.

Lees meer: workshop strategie en scenarioplanning

(incompany) opleidingen

Opleidingen Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Bestuur 

De eisen die aan de governance worden gesteld, veranderen. Er is sprake van een toenemende aanspreekbaarheid en complexiteit waarmee de raad en het bestuur wordt geconfronteerd. Het vraagt van iedere raad en van iedere commissaris afzonderlijk een actieve kennis verwervende houding. Van de raad en het bestuur wordt dit gevraagd waar het gaat om de ontwikkelingen in de governance en de sector waarin de organisatie actief is.

(Incompany) opleidingen en trainingen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de Governance als geheel. Zowel commissarissen als bestuurder nemen deel, zodat een gedeeld inzicht ontstaat. Ik maak ze graag op maat, waarbij ik gebruik maak van situaties bij u in de praktijk en uit de praktijk van andere organisaties.

Mijn rol in de bijeenkomst is die van discussieleider, ordehandhaver, spiegelaar en expert waar het gaat om de analyse en de inbreng van voorbeelden uit de theorie en praktijk. 

Actuele (incompa ny) opleidingen en trainingen:

Lees meer: (incompany) opleidingen

Zoeken